KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Archiwum Uniwersytetu Rolniczego

SZKOLENIA

KONTAKT

GALERIA

Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 OPIS TECZKI AKTOWEJ

Załącznik nr 2 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT

Załącznik nr 3 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT

Załącznik nr 4 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY AKT OSOBOWYCH STUDENTÓW

Załącznik nr 5 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 SPIS ZDAWCZO-ODBIORCZY DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

Załącznik nr 6 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 WYKAZ SPISÓW ZDAWCZO-ODBIORCZYCH

Załącznik nr 7 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 KARTA UDOSTĘPNIANIA AKT / REWERS

Załącznik nr 8 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 PROTOKÓŁ WYCOFANIA AKT Z EWIDENCJI ARCHIWUM UCZELNI

Załącznik nr 9 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 PROTOKÓŁ W SPRAWIE 1/ ZAGINIĘCIA, 2/ USZKODZENIA 3/ STWIERDZENIA BRAKÓW WYPOŻYCZONYCH AKT Z ARCHIWUM UCZELNI

Załącznik nr 10 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (AKTOWEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE

Załącznik nr 11 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 SPIS DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ (TECHNICZNEJ) PRZEZNACZONEJ NA MAKULATURĘ LUB ZNISZCZENIE

Załącznik nr 12 do Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu Archiwum Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 PROTOKÓŁ OCENY DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2015     Redaktor    Polityka cookies