KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Archiwum Uniwersytetu Rolniczego

SZKOLENIA

KONTAKT

GALERIA

 

Zasób Archiwum - zarys ogólny

 

Na zasób Archiwum składają się materiały archiwalne związane z działalnością i funkcjonowaniem: Wyższej Szkoły Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie z lat 1953 - 1972, Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja z lat 1973 – 2008 oraz Uniwersytetu Rolniczego (od 2008 – obecnie).

Do najważniejszych zespołów należą:

1. Akta studenckie (kat B50) z poszczególnych Wydziałów Uczelni:

a) Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (wcześniej Wydział Rolny) 1953-2011,

b) Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt (wcześniej Wydział Zootechniczny) 1953-2012,

c) Wydział Leśny 1953-2011,

d) Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (wcześniej Wydział Melioracji Wodnych) 1955-2012,

e) Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa (wcześniej Wydział Ogrodniczy, Biotechnologia Studia Międzywydziałowe) 1966-2009,      

f) Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki (wcześniej Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa, Wydział Agroinżynierii) 1977 – 2009,

g) Wydział Technologii Żywności  (wcześniej Oddział Technologii Żywności) 1974- 2010.

h) Zamiejscowy Oddział Ekonomiki i Obrotu Rolnego w Rzeszowie (1973-2001) 

 2. Akta pracowników Uczelni z lat 1953-2014:

a) profesorów i samodzielnych pracowników naukowych,

b) pozostałych pracowników naukowych,

c) pracowników Biblioteki Głównej i administracji,

d) pracowników technicznych,

c) pracowników Rolniczych Zakładów Doświadczalnych.

3. Akta działalności poszczególnych jednostek, protokoły posiedzeń organów kolegialnych:

a) akta z Biura (dawniej Sekretariat) Rektora: działalność, korespondencja, pamiątki z kadencji poszczególnych Rektorów Uczelni,

b) Protokoły posiedzeń Senatu Akademickiego (1953-2008),

c) Protokoły posiedzeń Rad wydziałów (1953-2009),

d) teczki przewodów doktorskich i habilitacyjnych z poszczególnych wydziałów,

e) teczki przewodów doktoratów honoris causa wraz z kolekcją dyplomów,

f) akta z Działu Kadr i Działu Nauki,

g) wnioski o nadanie tytułów naukowych z Działu Rozwoju Naukowego Nauczycieli Akademickich,

h) akta działalności dziekanatów poszczególnych Wydziałów Uczelni,

i) akta z Sekretariatu Uczelni,

j) akta z działalności Wydawnictwa i Biblioteki Głównej,

k) akta Rolniczych Zakładów Doświadczalnych (Mydlniki, Brzesko-Okocim, Prusy): działalność, kartoteki finansowe, listy płac, mapy,

5. Zbiory audiowizualne:

a) zdjęcia w formie odbitek dot. najważniejszych wydarzeń i uroczystości z życia Uczelni, fotografie osobowe, dokumentacja obiektów,

b) zdjęcia w formie cyfrowej z Działu Aparatury Naukowo-Dydaktycznej,

c) filmy,

d) nagrania posiedzeń Rady Wydziałów,

e) plakaty, ulotki i zaproszenia.

5. Zbiór prac dyplomowych:

a) prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie w wersji papierowej

b) prace doktorskie i habilitacyjne

c) prace dyplomowe w formie cyfrowej.

6. Eksponaty muzealne z Muzeum Uniwersytetu Rolniczego

7. Podręczny księgozbiór.

 

Dodatkowo do zasobu Archiwum wchodzą także akta związane z historią rolnictwa i jego nauczania w Krakowie od końca XIX wieku, Studium Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1891-1923), Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego (1923-1953) oraz innych ośrodków nauczania rolnictwa, towarzystw naukowych, organizacji społecznych, politycznych i studenckich. M.in.:

1. Spuścizny profesorów Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego UJ (1891-1953),

2. Działalność Kółka Rolników Wszechnicy Jagiellońskiej,

3. Polskie Towarzystwo Zootechniczne,

4. Kluby Studenckie Akademii Rolniczej "Arka" i "Buda",

5. Związek Młodzieży Wiejskiej,

6. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Akademii Rolniczej,

7. NSZZ "Solidarność" w Akademii Rolniczej,

8. Naczelna Organizacja Techniczna,

9. Akademia Rolnicza w Dublanach,

10. Główna Szkoła Gospodarcza Żeńska w Snopkowie k/Lwowa,

11. Wydział Rolniczy Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie,

12. „Losy absolwentów” dokumenty związane z absolwentami szkół rolniczych, w szczególności Studium Rolniczego i Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2015     Redaktor    Polityka cookies